Benetako ikaskuntza norberak bere bizipenetatik egiten duena da, batzuetan nahikoa da magiari ateak zabaltzea., begiak ireki eta inguruan dugunetaz gozatu …argiak, koloreak, usainak, bizidunak, bizigabeak…Hara hiru urtekoek aurkitu dutena!

El verdadero aprendizaje es el que se hace a partir de las propias experiencias, a veces es suficiente abrir las puertas a la magia. abrir los ojos y disfrutar de lo que nos rodea … luces, colores, olores, seres vivos, inanimados … ¡Mirad lo que han descubierto los niños de tres años!