HH – Gure metodologia

  • Haur bakoitza dago erdigunean.
  • Haur bakoitzaren erritmo biologiko eta kognitiboa errespetatuko da.
  • Konfiantza giroan hazitako haurrak gai dira bere baitako gaitasunak garatzeko.
  • Motibazioa arrakastaren giltza. Ikas-irakaskuntza aktiboa.
  • Familiak eskolan sartu behar du; guraso txokoa bizia izango da.
  • Familia mintegiak.
  • Instalakuntza ikusgarriak. Espazio irekiak, argitsuak, goxoak …