Orientazio espaziala, ikasteko gaitasunarekin zerikusia duen oinarrizko trebetasuna da, garapen psikomotorraren parte da eta irakurketan eta idazketan berebiziko garrantzia izango du.